Trong tuần qua, David Alaba đã được liên kết mạnh mẽ với Real Madrid và Man Utd. Người đại diện và cũng là cha anh tuyên bố thủ được sự quan tâm từ Real Madrid. Trong khi đó, Mourinho đích thân sang Áo xem trận giao hữu giữa Áo và Nga.

Xem Thêm