"Hội chứng ếch luộc" là câu chuyện buôn bán được dựa trên giả thuyết rằng nếu một con ếch được quẳng vào nước sôi, nó sẽ cố nhảy ra ngay lập tức

Bán hàng không phải là chuyện dễ, ta có thể học bán hàng từ chính những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày để có những kinh nghiệm riêng cho mình.

Câu chuyện về nhân viên bán hàng và kinh nghiệm quý giá. Bài học bán hàng, kinh nghiệm bán hàng. Nghệ thuật bán hàng hiệu quả

Xem Thêm