Chàng trai mua mực nhưng khi về mổ ra thì nhận ngay món "quà" bất ngờ của người bán hàng. Hoang mang không biết là lỗ hay lãi đây.

Xem Thêm