Thông tin giá cả thị trường xăng dầu trong ngày 20/07/2017 . Liên Bộ Công thương – tài chính vừa công báo. Các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh với...

By

Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước kể từ 15 giờ ngày hôm nay. Sau 2 lần giảm giá liên tiếp, Liên...

Xem Thêm