Gà Móng. Loại gà này hiện được nuôi nhiều tại xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam mang lại thu nhập tử 300 - 500 triệu đồng/năm cho khu vực này.

Xem Thêm