Là người mang máu kinh doanh trong người chắc hẳn một thời gian nào đó bạn sẽ tự mình là người đi lấy hàng và ý tưởng đầu tiên khi kinh doanh sẽ là lấy hàng...

Xem Thêm