Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nền kinh tế Việt Nam, thế nhưng chẳng mấy khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) yên ổn về mặt nhân sự. Mà mỗi khi...

Xem Thêm