Lựa chọn chăn nuôi người nông dân cũng phải đối mặt với biết bao thử thách rủi ro... đó là câu chuyện về cuộc đời ông Hậu, Ông vinh nhờ vịt,

Xem Thêm