đồ sale

Mẹ bảo là đã là dân kinh tế thì mua đồ cũng phải kinh tế. Sau này mày cứ lấy vợ về để mẹ dạy sách mua đồ giá rẻ" : Lời chia sẻ hài hước thu hút sự quan tâm

Xem Thêm