Tin thị trường – Bộ Công Thương cho hay hiện đang xây dựng dự thảo về cơ cấu biểu giá điện mới.
Bộ Công Thương vừa mới thông tin, cơ quan này đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện 2017 và đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện. Phương án điều hành giá điện mới được cho là theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, sự tác động tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tăng trưởng GDP là không lớn.

Đồng thời với việc chuẩn bị phương án điều hành giá điện mới, thay thế cho giá điện hiện tại được áp dụng từ tháng 3/2015, Bộ Công Thương đã soạn thảo quyết định thay thế Quyết định 28/2014 của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện.

Đáng chú ý, về cấu trúc biểu giá để đơn giản hóa trong việc áp dụng, phù hợp với việc áp dụng quy định về hệ thống điện phân phối, bộ Công Thương cho rằng cần thiết gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm cao áp (trên 35 kV); trung áp (trên 0,1 kV đến dưới 35 kV) và hạ áp (đến 0,1 kV) cho nhóm khách hàng sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh.

Về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cũng được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới.

Qua thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, hộ chính sách xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.

Vì vậy trong dự thảo quyết định bộ Công Thương tiếp tục đề xuất thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo 6 bậc như hiện nay.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo về cơ cấu biểu giá điện

Về việc đối tượng nào sẽ bị tác động mạnh nhất trong việc thay đổi biểu giá điện, Bộ Công Thương cho hay, ngày 17 tháng 01 năm 2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”.

Vì vậy, đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này (giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất).

Trước luồng ý kiến về khả năng sẽ tăng giá điện trong năm nay với điều kiện không làm ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa trên thị trường, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ các phương án do EVN đề xuất, bộ đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện 2017 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan.

Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện dự thảo “Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017” theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.