Theo tin tức mới nhận được : Căn cứ theo Luật lao động thì trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay các cán bộ công chức, viên chức và người lao động Việt sẽ được nghỉ 3 ngày. 

lịch nghỉ lễ 02/09, thời gian nghỉ lễ 02/09 năm 2017
Theo luật lao động : Cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay
Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ bảy (ngày 2/9) đến hết thứ hai (ngày 4/9).Cụ thể,  theo như điều 115 của Bộ luật lao động năm 2012, vì ngày Quốc Khánh 02/09 năm nay rơi vào thứ 7 nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp. ( Tổng 3 ngày )

Tuy nhiên, hiện tại vẫn có nhiều đối tượng doanh nghiệp và đơn vị vẫn có lịch làm việc cả thứu 7, tức là chế độ làm việc nghỉ 1 ngày / tuần ( ngày chủ nhật hàng tuần ) thì sẽ không được nghỉ bù thêm một ngày thứ 2 nữa. Chính vì vậy họ chỉ được nghỉ 2 ngày là thứ bảy (2/9) và chủ nhật (3/9).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.