Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản được xóa bỏ thuế nhập khẩu lên đến 86%. Như vậy khi xuất khẩu hay nhập khẩu sang nước ngoài đều được xóa bỏ thuế.

Theo tin kinh nghiệm mua bán, các nước đã cam kết xóa bỏ hoàn toàn Nhật Bản sẽ xóa bỏ ngay thuế nhập khẩu đối với 86% số dòng thuế(chiếm 93,6% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam); xóa bỏ đối với khoảng 95,6% số dòng thuế năm thứ 11.số công thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước. Hầu như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vào các nước khác sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực theo lộ trình. Các nước đã cam kết xóa bỏ thuế xuất nhập khẩu như sau:

Xóa bỏ hơn 86% thuế nhập khẩu
Xóa bỏ hơn 86% thuế nhập khẩu

-Nhật Bản đã cam kết xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực cho 78% kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam; không cam kết mặt hàng gạo; áp dụng hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm một phần hoặc cam kết kèm theo các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thịt trâu bò, thịt lợn, sữa, sản phẩm sữa, lúa mỳ, lúa gạo và các chế phẩm.

Đa số các mặt hàng thủy sản có thế mạnh của Việt Nam được hưởng thuế suất 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực như các mặt hàng cá ngừ và một số loài cá tuyết. Toàn bộ các dòng hàng thủy sản không cam kết xóa bỏ thuế trong FTA Việt Nam – Nhật Bản sẽ được xóa bỏ vào năm thứ 6, năm thứ 11 hoặc năm thứ 16 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Mặt hàng rau quả, cam kết mức thuế 0% vào năm thứ 3 hoặc năm thứ 5 kể từ khi hiệp định có hiệu lực

-Canadacam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada ngay khi hiệp định có hiệu lực. Trong đó, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực

– Perucam kết xóa bỏ 80,7% số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, tương đương 62,1% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% số dòng thuế vào năm thứ 17 kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

– Mehicocam kết xóa bỏ 77,2% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

– Chi lê cam kết xóa bỏ 95,1% số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, tương đương 60,2% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,9% số dòng thuế vào năm thứ 8 kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

– Australiacam kết cắt giảm 93% số dòng thuế, tương đương 95,8% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (khoảng 2,9 tỷ USD) ngay khi thực hiện hiệp định. Các sản phẩm còn lại sẽ được xóa bỏ thuế với lộ trình cắt giảm cuối cùng tối đa vào năm thứ 4.

Như vậy theo muasi, đa số các mặt hàng đều được xóa bỏ thuế vào trong năm 2019 này sẽ giảm từ 86% – 100% khi xuất khẩu ra nước ngoài.